تک لب چیست؟

?What Is Techlab

تک لب یک مرکز تخصصی- پژوهشیست که از سال ۱۳۹۷ با هدف طراحی، اجرا و به اشتراک گذاری ایده‌های نوآورانه در همراه‌سازی تکنولوژی‌های نوین دنیا با علوم محیطی و کاربست این فناوری‌ها در جوامع علمی- صنعتی کشور و سایر کشورهای همسایه در دانشگاه شیراز شکل گرفته است. در همین راستا، این مرکز در بخش منابع انسانی با استفاده از توانایی‌های علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز -بسته به مورد- و تخصص اجرایی جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز، در بخش سخت افزاری با استفاده از برخی از تجهیزات بروز و در بخش نرم افزاری با کاربست برخی از بروزترین نرم افزارها و پایگاههای داده، به اجرای تخصصی هر پروژه مطابق با بخش‌های ده گانه فعالیتهای مرکز می‌پردازد.

این مرکز تلاش کرده است در این مدت با استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خود طرح‌های نوآورانه‌ای را در حل مسائل جامعه در مقیاسهای مختلف به اجرا رساند.

Techlab is a specialized research center that has been formed in Shiraz University’s faculty of art and architecture since 2019. The lab’s goal was To design, implement, and share innovative ideas in modern technology using environmental sciences and apply them in Iran’s scientific-industrial communities and its neighbors. Regarding this, Techlab uses the faculty members of Shiraz University – according to their specialties- and top university graduates as the human resource. It also uses new equipment and the most up-to-date software and databases to provide professional performance in each project under the ten sections of the lab’s activities.

This research center has used its hardware and software to solve community problems in various projects until this moment.

فهرست