سلام ای ماه آفتاب

Human Patterns

همکاری تک لب دانشگاه شیراز با تداکس دانشگاه شیراز منجر به ایجاد یک اثر تعاملی (Interactive Wall) برای اولین رویداد علوم شناختی تداکس در شیراز شد. این اثر هنری برای مخاطبین در فاصله‌های زمانی ورود، پذیرش و استراحت میان رویدادها به‌نمایش درآمد که با دو رویکرد متفاوت طراحی و اجرا شد. بخش اول که به صورت Video Wall اجرا شد، نمایش‌دهنده اطلاعات رویداد سالن و اتفاقات مربوط به آن به‌صورت یک متن واره بر روی دیواره های فضای انتظار سالن ورودی بود. بخش دوم و اصلی اثر، به‌صورت بخشی میان‌کنشی با عنوان Human Patterns (الگوهای انسانی) اجرا شد. در این بخش، با استفاده از سنسورها و ویدئو پرژکتور، مخاطبین می‌توانستند با قرار گرفتن در مقابل دیوار به‌صورت تک‌نفره یا گروهی و تعامل با آن، فرم‌های حاصل از تعامل خودشان را به‌شکل الگوهایی سیلوئت به‌صورت زنده ساخته و به صورت real-time مشاهده کنند. طرح‌هایی که مخاطبین با شکل‌های بدن می‌توانستند در مقابل دیوار تعاملی ایجاد کنند هیچ‌گاه تکراری نمی‌شد و با هر حرکت بدن و با توجه به خلاقیت شرکت‌کننده‌ها، الگوهای فرمی متفاوت و جذابی بر روی دیوار به نمایش در می آمد. هدف از اجرای این اثر تعاملی، جدای از ایجاد سرگرمی در فاصله‌ی میان نشست‌های مختلف رویداد، آشنایی مخاطبان با امکان‌های متعدد تعامل تکنولوژی-محور در ایجاد فرمهای هنری خلاقانه و توجه به نقش مخاطبان در ایجاد آثار هنری از یک طرف و شناخت هم‌مرزی های هنر و تکنولوژی با علوم شناختی در تطابق با محور اصلی بحث در این رویداد تداکس از طرف دیگر بوده است.در این راستا این اثر را باید یک یک پروژه میان-رشته‌ای در میان‌کنش هنر، تکنولوژی و برنامه‌نویسی دانست که در عصر حاضر از گفتارهای مهم در متن هنر معاصر محسوب می‌شود.

فهرست