فریاد کوه


پرفورمنس video mapping فریاد کوه بر روی تندیس فاخر فرهاد، اثر استاد پرویز تناولی واقع در حیاط مجموعه دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز صورت گرفت.
طراحی و اجرا: امین حق‌پناه
پشتیبانی : حمید استعجاب، امیررضا اشکانی
موسیقی: عطا ابتکار

فهرست