آدرس مرکز: ایران- شیراز-بولوار شریعتی (معالی آباد)- ورودی سوم گلدشت- دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز- ساختمان چهار

شماره تلفن: ۰۷۱۳۶۱۳۱۰۹۶

پست الکترونیک: Info@archtechlab.ir

 
فهرست